3b5ad48907d8d60783c3010f84f30048

Opis operacji:

W obecnej perspektywie finansowej Firma „TOŁŁOCZKO” Tomasz Tołoczko otrzymało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia:

Przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i kateringowych.

Przedmiot operacji stanowi budowa i wyposażenie przedsiębiorstwa nowego obiektu wraz z doposażeniem istniejącego zakładu w Kruszynie, w postaci:

  • Hali namiotowej
  • Zabudowy grillowo-barowej wraz ze stołami i ławkami drewnianymi
  • Rowerów
  • Systemu wypiekowego
  • Instalacji fotowoltaicznej

Inwestycja ta umożliwi świadczenie kompleksowych usług gastronomicznych i kateringowych.

Celem operacji jest „Rozwój działalności gospodarczej poprzez przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i kateringowych”.

W ramach operacji stworzone zostaną 4 miejsca pracy.

Wartość projektu wynosi 462 075,20 zł przy dofinansowaniu 300 000,00 zł w tym 190 890,00 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.