Projekty unijne

W obecnej perspektywie finansowej nasza firma otrzymała wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: „Przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych”.

Przedmiot operacji stanowi budowa i wyposażenie przedsiębiorstwa nowego obiektu wraz z doposażeniem istniejącego zakładu w Kruszynie, w postaci:

  • hali namiotowej,
  • zabudowy grillowo-barowej wraz ze stołami i ławkami drewnianymi,
  • rowerów,
  • systemu wypiekowego,
  • instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja umożliwi świadczenie kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych. Celem operacji jest: Rozwój działalności gospodarczej poprzez przystosowanie i wyposażenie przedsiębiorstwa do świadczenia kompleksowych usług gastronomicznych i cateringowych. W ramach projektu zostaną stworzone 4 nowe miejsca pracy. Wartość inwestycji wynosi 462075,20 zł przy dofinansowaniu 300000,00 zł, w tym 190890,00 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

flagi unii europejskiej

Projekty unijne logotypy