normy

Unia dopuszcza 2mq/kg benzoepirenu (substancji smolistych) -a w naszych wędzonkach jest 0,9mq/kg, drugi składnik WWA (najwyższego dopuszczalnego poziomu sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) Unia dopuszcza 12 mq/kg u nas mamy 3,6mq/kg. Poniżej wynik ostatniego badania.